Tổng hợp link tải các phiên bản của Windows 7 mới nhất

Microsoft đã ngừng cho phép tải trực tiếp Windows 7 về và hiện tại có rất nhiều nơi chia sẻ đường link cũng như file về không đảm bảo dẫn tới không thể cài được Windows 7.

Ngày hôm nay mình xin phép chia sẻ tới các bạn bài tổng hợp link tải các phiên bản của Windows 7 (Professional, Enterprise, Home Premium, Ultimate) trong các bản này có một bộ đã được thêm tích hợp Driver USB 3.0 các bạn nhé.


* TÀI KHOẢN FSHARE VIP FREE:

       TÀI KHOẢN FSHARE VIP FREE - CÁC BẠN DÙNG ĐỂ TẢI NHÉ

* TẠO USB BOOT CHUẨN UEFI – LEGACY:

Hướng dẫn tạo USB BOOT chuẩn UEFI – Legacy với phân vùng ẩn

* Windows 7 Professional & Ultimate (Tích hợp Driver USB 3.0):
Windows 7 Professional & Ultimate with Service Pack 1 (x64)

 • File Name:
 • Size: 4266514432 bytes
 • Languages: English
 • MD5: BBA0D24B – 3FD14539 – 88B7CE67 – 4CE3B97F
 • Link tải: Link tốc độ caoFshare Vip

Windows 7 Professional & Ultimate with Service Pack 1 (x32)

 • File Name:
 • Size: 3068264448 bytes
 • Languages: English
 • MD5: 45E0EA22 – 0BD57EDA – 10C5C261 – 612E281A
 • Link tải: Link tốc độ caoFshare Vip

* Windows 7 Professional:
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64)

 • File Name: Windows_7_Proesional_sp1_x64.iso
 • Size: 3.1GB
 • Languages: English
 • SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
 • Link tải: Fshare Vip

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x32)

 • File Name: Windows_7_Proesional_sp1_x86.iso
 • Size: 2.4 GB
 • Languages: English
 • SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
 • Link tải: Fshare Vip

* Windows 7 Enterprise:
Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64)

 • File Name: windows-7-enterprise-sp1-x64.iso
 • Size: 3.0 GB
 • Languages: English
 • SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
 • Link tải: Fshare Vip

Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x32)

 • File Name: windows-7-enterprise-sp1-x86.iso
 • Size: 2.3 GB
 • Languages: English
 • SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
 • Link tải: Fshare Vip

* Windows 7 Home Premium:
Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64)

 • File Name: win7_home_premium_x64_dvd.iso
 • Size: 3.1 GB
 • Languages: English
 • SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
 • Link tải: Fshare Vip

Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x32)

 • File Name: win7_home_premium_x86_dvd.iso
 • Size: 2.4 GB
 • Languages: English
 • SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
 • Link tải: Fshare Vip

* Windows 7 Ultimate:
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64)

 • File Name: Win_7_ Ultimate_ Sp1_ En-Us_ Feb_ 2016_ x64.iso
 • Size: 2.8 GB
 • Languages: English
 • MD5: c9f7ecb768acb82daacf5030e14b271e
 • SHA1: 36ae90defbad9d9539e649b193ae573b77a71c83
 • Link tải: Fshare Vip

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x32)

 • File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
 • Size: 2.4 GB
 • Languages: English
 • MD5: 2572274e6b0acf4ed1b502b175f2c2db
 • SHA1: 65fce0f445d9bf7e78e43f17e441e08c63722657
 • Link tải: Fshare Vip