Luminar

Luminar  - Theo các nhà phát triển, chương trình cung cấp mọi thứ mà nhiếp ảnh gia hiện đại cần để chỉnh sửa ảnh, bao gồm các bộ lọc mới được trang bị trí tuệ nhân tạo, tăng tốc độ ứng dụng, mô-đun xử lý RAW chuyên dụng và một nền tảng tương lai để quản lý tài sản kỹ thuật số

No Content Available

Recent News