[Qemu Boot Tester]  Công cụ Test boot cực kỳ nhỏ gọn và mạnh mẽ – UEFI và Legacy

[Qemu Boot Tester] Công cụ Test boot cực kỳ nhỏ gọn và mạnh mẽ – UEFI và Legacy

Chào các bạn! Sau khi các bạn tạo USB Boot xong có thể các bạn muốn test trực tiếp trên máy tính nhưng chưa biết nên dùng phần mềm nào và có một số phần mềm thì dùng rất khó...
read more