[Download] ISO Windows 10 Version 1903 | May 2019 Update (19H1), OS Build 18362.30

Như vậy bản Windows 10 Version 1903 đã cập bến, file ISO đã được public từ tài khoản MSDN, người dùng này có thể tải về ngay bây giờ. 

Còn về cập nhật OTA qua Windows Update có thể sẽ được gửi đến người dùng vào cuối tháng 5, lúc đó sẽ kèm thêm gói bảo mật hàng tháng. Mình đã Upload lên OneDriver và Fshare để mọi người có thể tiện tải hơn.

 • Windows 10 Home
 • Windows 10 Home N
 • Windows 10 Home Single Language
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Education N
 • Windows 10 Pro
 • Windows 10 Pro N
 • Windows 10 Pro Education
 • Windows 10 Pro Education N
 • Windows 10 Pro for Workstations
 • Windows 10 Pro for Workstations N

* LINK DOWNLOAD ISO WINDOWS 10 VERSION 1903:

PHIÊN BẢN 32 BIT PHIÊN BẢN 64 BIT
– File Name: Windows_10_CS_1903_x86 .iso
– Languages: English
– File Name: Windows_10_CS_1903_x64 .iso
– Languages: English