[Facebook] Một số tính năng mới được Facebook cập nhập

Mới gần đây Facebook đã cho cập nhập một số tính năng mới của Page Facebook và giao diện mới của Groups Facebook. Những tính năng mới này khá là hay.


  1. Quản trị Groups Facebook bằng trang Page Facebook (Hiện tại tính năng này chưa được cập nhập toàn bộ trên diện rộng):

2. Tên Groups và Menu được chuyển thành dạng cột dọc bên trái Groups


Video chi tiết về các tính năng Facebook cập nhập