[WordPress] Chia sẻ Themes iMag Mag – Tin tức cực đẹp

Một số loại theme WordPress, thì theme dành cho các website tin tức/tạp chí làm bằng WordPress luôn là điểm nóng tìm kiếm của cộng đồng sử dụng WordPress tại Việt Nam vì mức độ phổ biến của ý tưởng làm website tin tức.

Với một điều là những themes dạng này mà đẹp miễn phí thì rất chi là hiếm, còn bản miễn phí thường thì phức tạp không được đẹp và rất khó nhìn. Sau một thời gian tìm kiếm mình đã tìm ra một themes tin tức miễn phí mà lại đẹp, phong cách bố cục rất hợp lý gọn gàng không phức tạp đó là themes “iMag Mag

2016-04-17_213144

Untitled

Quản Trị Viên: Admin_NguyenNT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *