Thông báo thay đổi tên miền Website

Thông báo,

Bắt đầu từ 21h30 ngày 13 tháng 01 năm 2017 Website tiến hành nâng cấp và chính thức thay đổi tên miền từ caonguyenpc.com sang caonguyenit.com và tên miền trước đây sẽ về làm tên miền phụ. Tên website, page và group facebook, google plus+, Youtube cũng sẽ đổi thành “CaoNguyenIT.Com“.

CaoNguyenIT.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *