Windows 10 Version 1709 (Updated Sept 2017) ISOs Build 16299.19

Windows 10 Version 1709 (Updated Sept 2017) ISOs Build 16299.19

Phiên bản Windows Creators Update (tên mã Redstore 3) là bản cập nhật lớn và mới nhất dành cho người dùng Windows 10, vừa được Microsoft phát hành vào ngày 17/10 (theo giờ Mỹ)   Nhiều tính năng mới sẽ...
read more