Windows 10 vẫn cho nâng cấp miễn phí, hãy nhanh tay cài đặt

Windows 10 vẫn cho nâng cấp miễn phí, hãy nhanh tay cài đặt

Dù đã kết thúc đợt nâng cấp miễn phí từ Windows 7/8/8.1 lên Windows 10 bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ vào ngày 31/12/2017 theo như thông báo của Microsoft nhưng hiện tại người dùng vẫn có...
read more