[Photoshop] bộ sách và DVD hướng dẫn học Photoshop CC Digital Classroom

BPXJE


Bộ sách và DVD hướng dẫn học Photoshop CC Digital Classroom này bao gồm 20 chương:

 • Bài 1: Duyệt Photoshop CC: Workspace, Tools, và Panels
 • Bài 2: Giới thiệu về Photoshop CC
 • Bài 3: Tổ chức và quản lý tập tin của bạn với Adobe Bridge
 • Bài 4: Làm Selective thay đổi trong Photoshop CC
 • Bài 5: Vẽ tranh và Retouching
 • Bài 6: Màu chỉnh một hình ảnh
 • Bài 7: Sử dụng công cụ Content-Aware trong Photoshop
 • Bài 8: Giới thiệu về Photoshop Layers
 • Bài 9: Loại bỏ hình nền để tạo Layered Thành phần
 • Bài 10: Sử dụng Layer Styles và Adjustment Layers
 • Bài 11: Làm việc với công cụ Pen
 • Bài 12: Sử dụng Smart Objects trong Photoshop
 • Bài 13: Tạo hình ảnh cho web, video, và các tương tác sử dụng
 • Bài 14: Tính năng mới trong Photoshop CC

Password: caonguyenpc.com

download

Nguồn: Sưu tầm

Administrator

Tôi là người đam mê công nghệ số. Tôi chuyên về mảng máy tính phần cứng và phần mềm. Tôi cũng có chút kinh nghiệm về lập trình Website, PHP, HTML, CSS, Wordpress.