CaoNguyenIT.Com – là trang chuyên về cung cấp thủ thuật, phần mềm máy tính và hướng dẫn cài đặt thiết lập phần mềm, tin tức công nghệ trong nước và quốc tế. Nhằm giúp ích được nhiều người hơn cũng như website được phát triển chúng tôi quyết định nhận hợp tác cho treo quảng cáo , treo banner, cho thuê treo banner trên website site của chúng tôi với nhiều vị trí khác nhau với giá cả khác nhau